Kontakty

Veterinární ošetřovna Petrovice

Edisonova 3
Praha 10 Petrovice
101 00

MVDr. Roman Hanke - 604 238 271
MVDr. Václav Čížek - 702 050 856

hanke.roman@volny.cz


O nás

 

Veterinární ošetřovna Petrovice si klade za cíl poskytovat co nejširší péči všem skupinám klientů.

K tomuto cíli nám pomáhá solidní přístrojové vybavení a individuální přístup ke klientovi.

V akutních případech jsme schopni provádět mnohá laboratorní vyšetření (namátkově - biochemické vyš etření krve, hematologické vyšetření krve, parazitologická vyšetření atd.) přímo v ordinaci. V neakutních pří padech spolupracujeme se špičkovými laboratořemi.

To vše pokládáme za samozřejmost, nutnou ke stanovení správné diagnózy a zvolení optimálního léčebného postupu.
Ten se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám pacienta i možnostem majitele (např. časovým či organizačním).

Veterinární medicína velice široký obor, který se navíc velice dynamicky rozvíjí. Smluvní spolupráci se specializovanými klinikami (které jsou k prová dění náročných veterinárních úkonů vybaveny) a specialisty z oboru, pokládáme za vysoce účinný model péče o pacienta. V těchto případech buďto tyto odborníky přizveme k nám k provedení příslušného zákroku nebo (pokud je to nutné) odešleme pacienta na jejich specializované pracoviště.
Pro tento (ve veterinární medicíně možná trochu netradiční) model jsme našli inspiraci v oblasti humánní medicíny, kde je toto naprosto běžné.

Mimo činnosti léčebné a preventivní zajišťuje Veterinární ošetřovna Petrovice také program prodeje testovaných kvalitních krmiv a výživových doplňků pro různé kategorie psů i koček. Dále je to sortiment ostatních přípravků, které souvisí s péčí o zvířata, jako např. šampony pro normální i léčebné použití, enzymatické zubní pasty, prostředky pro čištění uší atd.

Standardní službou je i oblast poradenství. Všichni pracovníci ošetřovny rádi klientovi poradí a poskytnou orientaci při řešení zdravotního problému zvířete, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu či v podobě témat, které objasňuje poradna.

MVDr. Roman Hanke
MVDr. Václav Čížek

.